ျမန္မာ့ေလတပ္တြင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ႐ုရွားထုတ္အေမာင္းသင္အေပါ့စားဂ်က္တိုက္‌ေလယာဥ္ Yak-130 အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

350

(1)Yak-130ျဖစ္ေပၚလာပုံ——————-

Yak-130ေတြမတိုင္ခင္႐ုရွား၌အသုံးျပဳေသာအေမာင္းသင္ေလယာဥ္မ်ားမွာSU-25frogfootႏွင့္AeroL-39Albatrosစတဲ့အေမာင္းသင္ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္႐ုရွားေလတပ္တြင္နည္းပညာျမင့္အေမာင္းသင္ေလယာဥ္လိုအပ္ခ်က္အရတင္တာေခၚယူရာမွာYakolevကDesignဆြဲထားၿပီး25.4.1996မွာပထမဦးဆုံးအႀကိမ္စမ္းသပ္ပ်ံသန္းခဲ့ကာေအာင္ျမင္သြားခဲ့တဲ့Yak-130ကတင္တာေအာင္ခဲ့ၿပီး2007ခုနစ္မွာ႐ုရွားေလတပ္၌စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ထိုေလယာဥ္ကိုတည္ေဆာက္‌ေရးစီမံကိန္းတြင္အီတလီႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ကာအီတလီကM-346ဟူ၍အမည္ေပးခဲ့သည္။ပုံစံကအတူတူပါပဲ့။

(2)အ႐ြယ္အစားႏွင့္ပုံသဏၭာန္———————-

ဒီေလယာဥ္ဟာအလ်ား-11မီတာအေတာင္ပံအရွည္-9.84မီတာႏွင့္အျမင့္-4.78မီတာရွိပါတယ္။ဒီ‌Yak-130ဟာႏွစ္ေယာက္ေမာင္း၊ဂ်က္အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးတပ္ဆင္ထားသည့္အေမာင္းသင္အေပါ့စားဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

(3)အင္ဂ်င္ႏွင့္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္း————————-

Yak-130ရဲ႕အင္ဂ်င္ကIvchenkoProgressAI-222အင္ဂ်င္ျဖစ္ပါတယ္။တစ္နာရီကို1060ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္2546ကီလိုမီတာအထိစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။တစ္စကၠန႔္တြင္65မီတာႏႈန္းျဖင့္12000မီတာအျမင့္ထိတက္ႏိုင္ပါတယ္။Yak-130ေလယာဥ္၏အတြင္းဆီတိုင္ကီသည္ေလယာဥ္ဆီ1700လီတာဆံ့ပါတယ္။ထို႔အျပင္ေလယာဥ္အေတာင္ပံေအာက္တြင္ေလယာဥ္ဆီ450လီတာဆံ့သည့္PTB-450အပိုဆီတိုင္ကီ(၂)လုံးခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္ပါေသးတယ္ဗ်။ဒီထက္အကြာအေဝးပိုသြားႏိုင္ပါတယ္။

(4)တပ္ဆင္ထားေသာစနစ္မ်ား———————–

Yak-130တြင္႐ုရွားထုတ္Osaဒါမွမဟုတ္Ocaradarကိုတပ္ဆင္ထားပါတယ္။၎radarသည္ေဝဟင္ပစ္မွတ္(8)ခုကိုတစ္ၿပိဳင္တည္းေထာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီး83.3kmအကြာထိေထာက္လွမ္းႏိုင္ပါတယ္။ထိုတိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ေလယာဥ္မႈး(2)ဦးအတြက္K-36L-3,5အထူးထိုင္ခုံ(2)လုံးတပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။Yak-130တြင္1.ေန႔ေရာညပါအသုံးျပဳႏိုင္ေသာအဆင့္ျမင့္ေလေၾကာင္းျပစနစ္မ်ား၊2.ရန္သူမိတ္ေဆြခြဲျခားသည့္စနစ္မ်ား၊‌‌3.ေလေအးေပးစနစ္၊4.12000မီတာအျမင့္တြင္ပ်ံသန္းရေသာေလယာဥ္မႈး(2)ဦးအတြက္oxygenျပတ္လပ္မႈမရွိေစရန္KS-10oxygenေပးစနစ္၊5.လက္နက္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ပစ္မွတ္ခ်ိန္႐ြယ္စနစ္မ်ား6.Jammerစနစ္မ်ားႏွင့္Flareမ်ားပါရွိတာေၾကာင့္ေန႔ေရာညပါစစ္ဆင္ႏိုင္ေသာ‌အေမာင္းသင္အေပါ့စားဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

(5)တပ္ဆင္ထားေသာလက္နက္စနစ္မ်ား——————————

ဒီYak-130မွာလက္နက္တပ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြကေတာ့‌၎တို႔မွာေလယာဥ္ဝမ္းဗိုက္မွာ1ေနရာ၊(အေတာင္ပံတစ္ခုစီရဲ႕ေအာက္မွာ3ေနရာ)၊အေတာင္ပံက2ဖက္ဆိုေတာ့6ေနရာ၊(အေတာင္ပံရဲ႕အဖ်ားမွာ1ေနရာ)အေတာင္ပံက2ဖက္ဆိုေတာ့2ေနရာ၊စုစုေပါင္း9ေနရာျဖစ္ပါတယ္။လက္နက္ေတြအေနနဲ႔(1).Yak-130တြင္30mmက်ည္သုံးGSh-30-1cannonဒါမွမဟုတ္23mmက်ည္သုံးေျပာင္း(2)ေျပာင္းပါGSh-23gunpodတစ္ခုကိုေလယာဥ္ဝမ္းဗိုက္ေအာက္တြင္တပ္ဆင္ထားပါတယ္။23mmcannonအတြက္က်ည္အေတာင့္ေရ120ပါပါတယ္။1.R-73ေဝဟင္မွေဝဟင္ပစ္ဒုံးပ်ံမ်ား🇷🇺2.AIM-9Sidewinderေဝဟင္မွေဝဟင္ပစ္ဒုံးပ်ံမ်ား🇺🇲3.Magic-2ေဝဟင္မွေဝဟင္ပစ္ဒုံးပ်ံမ်ား🇨🇵4.ေလဆာလမ္းၫႊန္စနစ္ပါရွိေသာKh-25MLေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ဒုံးပ်ံမ်ား🇷🇺5.KAB-500krပဲ့ထိန္းဗုံးမ်ား🇷🇺6.S-8ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ပဲ့ထိန္းမဲ့ဒုံးပ်ံအစင္း(20)ထည့္သြင္းႏိုင္ေသာB-8M1rocketpodမ်ား🇷🇺5.S-13ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ပဲ့ထိန္းမဲ့ဒုံးပ်ံ(5)စင္းထည့္သြင္းပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာB-13Lrocketpodမ်ား🇷🇺6.ေလဆာလမ္းၫႊန္စနစ္ပါရွိေသာေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္Vikhrတင့္ဖ်က္ဒုံးမ်ားတပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

(6)ေလ့က်င့္ႏိုင္ပုံ————-

Yak-130သည္စတုတၳမ်ိဳးဆက္ထက္သာလြန္သည့္နည္းပညာမ်ားပါဝင္ၿပီးစတုတၳမ်ိဳးဆက္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား(ex.Su-30,SU-35)ႏွင့္႐ုရွား၏ပၪၥမမ်ိဳးဆက္ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည့္SU-57🇷🇺ေတြကိုေမာင္းႏွင္မည့္ေလသူရဲေတြကိုၾကားခံေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

(7)ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာစစ္ဆင္ေရးမ်ား—————————–

အေမာင္းသင္ျဖစ္ေသာ္‌လည္းလိုအပ္လာလွ်င္ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ေျမျပင္ပစ္ကူေပးျခင္းႏွင့္လက္နက္တပ္ဆင္၍ကင္းေထာက္ျခင္းစသည့္တာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

(8)တန္ေၾကး————

Yak-130တစ္စီးကိုအေမရိကန္ေဒၚလာ15သန္းခန႔္တန္ေၾကးရွိပါတယ္။

(9)အသုံးျပဳေသာႏိုင္ငံမ်ား——————–

မူရင္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္႐ုရွား🇷🇺ေလတပ္တြင္111စီးေက်ာ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီးMyanmar🇲🇲,Bangladesh🇧🇩,Laos🇱🇦,Belarus🇧🇾ႏွင့္Algeria🇩🇿စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္းYak-130ကိုအသုံးျပဳေနၾကပါတယ္။ျမန္မာ့🇲🇲ေလတပ္တြင္လက္ရွိအေျခအေနအထိYak-130ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္12စီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး6စီးထပ္မံorderမွာယူထားပါတယ္။(ဗီယက္နမ္🇻🇳လည္းYak-130ေလယာဥ္(12)စီးမွာယူထားပါတယ္။)ဒါကေတာ့Yak-130အေမာင္းသင္အေပါ့စားဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္အေၾကာင္းကိုကြၽန္ေတာ္တို႔လက္လွမ္းမွီသေ႐ႊ႕‌ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

🇷🇺🇲🇲ေရးသားသူ-JohnThuအခ်က္အလက္ရွာေဖြသူ-JohnThuandZwalPyaeSoneLinတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here