၅ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ကမာၻ႔ဆရာမ်ားေန႔မွာ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးလာတဲ့ ဆရာမေလး

145

ေႏြဦးေတာ္လွန္ႀကီးမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းရပ္တည္ၿပီး ရဲ႕ရင့္စြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ဒီေက်ာင္းအုပ္ဆရာမေလးကို အားကလည္း ေလးစားဂုဏ္ယူေနရသူပါ။

မၾကာခဏဆိုသလို ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအတြက္ ျပည္သူေတြ ခြန္အားျဖစ္ေစတဲ့ စကားေတြနဲ႔သူမရဲ႕ ပုံေလးေတြအတူ ပူးတြဲေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။Tik Tok မွာဆိုရင္လည္း ဆရာမေလးက အရမ္းေတာ္လြန္းလို႔ လူသိပိုမ်ားလာခဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

ခုတစ္ခါမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္က ဆရာ ဆရာမေတြအားလုံးကို ခုလို ေမးခြန္းထုတ္လာခဲ့ပါတယ္။5 10 2021ကမာၻ႔ ဆရာမ်ားေန႔မွာ ျမန္မာျပည္က ျပည့္သူ႔ ဆရာ မေတြရွင့္ျမန္မာျပည္ႀကီးနဲ႔ ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားသူေတြအတြက္ ျမန္မာ့ဆရာေကာင္း ျဖစ္ၾကၿပီလား ဆိုၿပီးဆရာမေလးက သူမရဲ႕ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ေက်ာင္းဝတ္စုံေလး ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ပုံေလးေတြနဲ႔ အတူ လူမူကြန္ယက္ထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေႏြဦးေတာ္လွန္ႀကီးမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းရပ္တည္ၿပီးရဲ႕ရင့္စြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ဒီေက်ာင္းအုပ္ဆရာမေလးကို အားကလည္း ေလးစားဂုဏ္ယူေနရသူပါမၾကာခဏဆိုသလို ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအတြက္ ျပည္သူေတြ ခြန္အားျဖစ္ေစတဲ့ စကားေတြနဲ႔သူမရဲ႕ ပုံေလးေတြအတူ ပူးတြဲေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here