၂၀၂၁ ရဲ႕ အေတာ္ဆုံး အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံရ

525

၂၀၂၁ ရဲ႕ အေတာ္ဆုံး အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံရ

မတ္လ (၈) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေတာ္ဆုံး အမ်ိဳးသမီးမ်ားစာရင္းကို Bangkok Post မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

က႑စုံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား က႑ေအာက္မွာ ျမန္မာ၊ နယူးဇီလန္၊ ထိုင္ဝမ္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္ ရရွိေရး ဦးေဆာင္အားေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခုလို အေ႐ြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here