၁၀ႏွစ္အတြင္း အာဆီယံ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္ေစရမည္ဟု အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ေျပာ

186

တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ပါက ၁၀ႏွစ္အတြင္း အာဆီယံ၏ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္က ၂၀၂၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၂၂ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးစားအားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ပါက အာဆီယံတြင္ အလယ္အလတ္ အဆင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္၅ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ၁၀ႏွစ္အတြင္းတြင္ အာဆီယံ၏ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ႏိုင္မည္ကို အျပည့္အဝ ယုံၾကည္သလို ေျမေပၚ ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကိုေပါင္းစည္းၿပီး အသုံးျပဳရင္ မျဖစ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိေၾကာင္း အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီ သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား Sustainable Development Goals SDGs2015 2030 ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးသတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျပည့္မီေရး ကိုလည္း စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္ ဒါ့အျပင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္က

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုး ရ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြေတြကို ျပည္သူလူထုအတြက္ အသုံးျပဳဖို႔လုပ္အပ္တယ္မိမိတို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးအစိုး ရ မဟုတ္ေပမဲ့ ပကာသနကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ တိုင္းျပည္အတြက္ လက္ေတြ႕အက်ိဳးရွိၿပီး ျပည္သူလူထုကိုတိုက္႐ိုက္အက်ိဳးျပဳမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာအစိုးရခ်မ္းသာရန္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကိုဗစ္ ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္ကို အခု ၆ လ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွာ အေရးေပၚရန္ပုံေငြက်ပ္ ၅၆ ဘီလီယံအျပင္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ အထူးရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ကိုလည္း က်ပ္ ဘီလီယံ ၁၀၀ လ်ာထား သုံးစြဲသြားႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ ထားေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၁ရက္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မတ္ လ ၃၁ ရက္ အထိ ၆ လအတြက္ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံး ခန႔္မွန္းေျခ ေငြစာရင္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအ ရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကိုေဆြးေႏြး အတည္ျပဳတာျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အပါအဝင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တစ္စုံလုံးဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ စစ္ေကာင္စီက ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရွိဘဲ ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ အရပ္သားအစိုး ရ လက္ထက္က တိုင္းျပည္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလိုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္ ပမာဏနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး

ပြင့္လင္းျမင္သာ ျပည္သူေတြကို ခ်ျပခဲ့ပါတယ္စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ၂၀၂၂ ၂၀၂၃ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ကစၿပီး ဧၿပီ လ ၁ရက္မွ မတ္ လ ၃၁ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ကူးေျပာင္းခ်ိန္အျဖစ္၂၀၂၂ ခုႏွစ္မတ္ လ ၃၁ ရက္အထိ ၆ လတာကာ လ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံ့အာဏာကို အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕က သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္လက္ရွိ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားလည္း လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားၾကသလို ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရန္လည္း ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here