ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္အႀကီးဆုံး စရင္းဝင္သြားခဲ့တဲ့ ပဲခူးက အဖြား

205

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္အႀကီးဆုံးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ထားသည့္ အသက္၁၂၈ႏွစ္ အဘြားေဒၚေထြးပဲခူးတိုင္း သာယာဝတီခ႐ိုင္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္မွာေနထိုင္တဲ့ အသက္ ၁၂၈ႏွစ္ရွိအဘြားေဒၚေထြး ကျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္အႀကီးဆုံး အျဖစ္မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အဘြားက အစားအေသာက္ကို ပုံမွန္စားၿပီး တရားရႈမွတ္ေနေလ့ရွိသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။၂၀၂၀ခုႏွစ္ အသက္၁၂၇ႏွစ္ျပည့္စဥ္က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္အႀကီးဆုံးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ထားသည့္ အသက္၁၂၈ႏွစ္ အဘြားေဒၚေထြးပဲခူးတိုင္း သာယာဝတီခ႐ိုင္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္မွာေနထိုင္တဲ့ အသက္ ၁၂၈ႏွစ္ရွိအဘြားေဒၚေထြး ကျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္အႀကီးဆုံး အျဖစ္မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here