ျမန္မာျပည္ကို R2P ဝင္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္

326
UNDOF, Syria, Golan Heights, Camp FAOUAR, Camp ZIOUANI, 07 April 2011: Command Patrol with Chief of Staff Col Martin Dorfer, Chief operations officer LtCol Volkmar Ertl and the next COO LtCol Generoso Ponio.

ျမန္မာျပည္ေထာင္စုကို R2P ဝင္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္

ျမန္မာျပည္ေထာင္စုအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး R2P ဝင္ေရာက္အကူညီ ေပးေရးအတြက္ စကင္ဒီေနးဗီယားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္၊အိုက္စလန္၊ ဖင္လန္တို႔က R2P myanmar ဝင္ေရာက္ေရး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ညပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here