ျမန္မာမပါတဲ့ အာဆီယံဟာ အာဆီယံအျပစ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္းက ယေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ ေျပာဆို

112

စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာဖက္က စစ္ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို ဒီအစည္းအေဝးမတက္ေစဘဲ ႏိုင္ငံေရးရာထူးမဟုတ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုသာ တက္ေရာက္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာဖက္ကဒီကိုယ္စားလွယ္ကို မေစလႊတ္တာဟာ ျမန္မာက

သူ႔အခြင့္အေရးကို သူစြန႔္လႊတ္လိုက္တာသာျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအေနနဲ႔ ျမန္မာကို ဖယ္ထုတ္ထားတာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္းကေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။”ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ အာဆီယံနဲ႔ပူးေပါင္းဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး” လို႔ ဟြန္ဆန္းကေျပာပါတယ္။

ေနာင္ႏွစ္မွာ အာဆီယံရဲ. ဥကၠဌရာထူးကိုလႊဲေျပာင္းယူမယ့္ကေမာၻဒီးယားအေနနဲ႔ ျမန္မာအေျခအေနဟာ ဒီအတိုင္းဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ အာဆီယံနဲ႔ ဥေရာပအစည္းအေဝးေတြမွာလည္း ျမန္မာဖက္က ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့အေျခအေနမရွိ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါဟာ အာဆီယံကလုပ္တာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာဖက္ကသာ တာဝန္ရွိမယ့္အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here