ျမန္မာနယ္စပ္တံတားပိတ္လို႔အေလာင္းကို ေခ်ာင္းျဖတ္ကူးၿပီးသယ္ရ

197

ျမန္မာနယ္စပ္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရိေခၚဒါရ္ နယ္စပ္တံတားပိတ္ထားလို႔ အခုလိုမိုးတြင္းကာလမွာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္မွာေသဆုံးတဲ့ ျမန္မာနိင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕အေလာင္းကို ေစတနာရွင္ တီအိုးေခ်ာင္းလူငယ္ေတြက ေခ်ာင္းျဖတ္ကူးၿပီး သယ္ေနရပါတယ္။

နယ္စပ္တံတားဟာ ကိုဗစ္မေပၚခင္ကတည္းက ပိတ္ထားတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနဲ႔ အခုလို လူမႈေရးအေျခအေနႀကဳံလာတဲ့ခ်ိန္မွာ ခက္ခဲေစပါတယ္။

နယ္စပ္တံတားဟာ ကိုဗစ္မေပၚခင္ကတည္းက ပိတ္ထားတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနဲ႔ အခုလို လူမႈေရးအေျခအေနႀကဳံလာတဲ့ခ်ိန္မွာ ခက္ခဲေစပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here