ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက သံပုံးတီးတာ တစ္ရက္မွ မပ်က္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားသူ

122

ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက သံပုံးတီးတာ တစ္ရက္မွ မပ်က္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားသူ ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက သံပုံးတီးတာ တစ္ရက္မွ မပ်က္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားသူ ျမန္မာအာဏာ႐ူးစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းကျမန္မာျပည္သူေတြကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ည ( ၈ ) နာရီတိုင္းဒန္အိုးတီး မပ်က္သူကေတာ့အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံက Y u y un W ah y un in gr u m ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Yuyun ဟာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေတြေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတိုင္းမွာ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကို အျပင္းအထန္ေဝဖန္ဆန႔္က်င္သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။အာဏာသိမ္း စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝဏၰေမာင္ လြင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Asean Intergovernmental Comission on Human Rights အစည္းအေဝးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ လူမဆန္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဝဏၰေမာင္လြင္ကို တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုေဝဖန္႐ူတ္ခ်ခဲ့သူပါ။

စကစ သတင္းေတြမွာေတာ့ သူတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ဘာေတြ ေျပာခဲ့တယ္ဆိုတာပဲ ေဖၚျပေလ့ရွိၿပီးဘယ္သူက ဘာေတြျပန္ေမးခြန္း ထုတ္လို႔ ဘယ္လို ႐ူတ္ခ်ခဲ့လဲ ဆိုတာေတြ ေဖၚျပေလ့မရွိပါဘူးYuyan ဟာ အင္ဒိုနီးရွားအပါအဝင္ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေတြေဝမႈ ၾကားေနအသံတိတ္မႈေတြကိုအၿမဲေဝဖန္ေနသူလည္းျဖစ္ပါတယ္ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္တယ္ဆိုတာ အင္ဒိုအစိုးရအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြသိဖို႔ျမန္မာအခ်ိန္ ည ၈ နာရီတိုင္းဒန္အိုးတီးေနတဲ့ပုံကို သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္မွာ ေန႔စဥ္တင္ေနတဲ့ အမ်ိဴးသမီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here