ျပန္လည္ ေနေကာင္းက်န္းမာ လာၿပီလို႔ အလွမယ္ ထားထက္ထက္ အသိေပး

151

က်န္းမာေရး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အနားယူေနျခင္းျဖစ္ၿပီးယခုအခါ ျပန္လည္ ေနေကာင္း က်န္းမာလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမတြင္ေရာက္ရွိ ေနသည့္ အလွမယ္ ထားထက္ထက္ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ ညပိုင္းတြင္ယင္း၏

လူမႈကြန္ယက္မွ တဆင့္ ပရိတ္သတ္ေတြ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသား အသိေပးက်န္းမာေရးေၾကာင့္ရယ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပင္ပန္းတာေတြေၾကာင့္ရယ္ အခက္အခဲအတြက္ ႀကိဳးစားေနရတာေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္ခဏယူၿပီး အနားယူေနရပါတယ္။

ခုေတာ့ ျပန္ၿပီးေနေကာင္း က်န္းမာလာပါၿပီ ေအာင္ပြဲ ဟာ လက္တကမ္း မွာမို႔ခ်စ္ရတဲ့ မိ ဘ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား က်န္းက်န္းမာမာ ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေနထိုင္ၾကပါလို႔ထားထက္ထက္ 23Sep2021 ဟု ထားထက္ထက္ မွ အသိေပးေရးသားခဲ့သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here