ျပည္သူကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေရး အျမန္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ေခတၱဒုတိယသမၼတ မန္းဝင္းခိုင္သန္း ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန႔္ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆို

293

ျပည္သူကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေရး အျမန္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ေခတၱဒုတိယသမၼတ မန္းဝင္းခိုင္သန္း ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန႔္ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆို

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳ႕ေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေရး အျမန္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ေခတၱဒုတိယသမၼတ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန႔္ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။

ယေန႔ည မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေျပာၾကားေသာ ၇ မိနစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ေသာ မိန႔္ခြန္းတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အာဏာကို လူတစ္စုက လုယုထားၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ အေမွာင္မိုက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ေရာင္နီလာမည့္ အာ႐ုဏ္ဦး အခ်ိန္သည္လည္း မၾကာမီ လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အားလုံး လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးသြားၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားတစ္ဦးခ်င္းစီကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ အားလုံးလက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာဆိုသြားသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား မိမိကိုယ္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လူတစ္စု၏ အက်ိဳးစီပြားမကာကြယ္ဘဲ CDM လုပ္ၾကရန္ ေခတၱဒုတိယသမၼတက တိုက္တြန္းေျပာဆိုသြားသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here