ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ဟာရီေတာင္ ေစတီ မိုးႀကိဳးထိမွန္

157

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ဟာရီေတာင္ေစတီတြင္  ေအာက္တိုဘာလ၂ရက္ေန႔ က မိုးႀကိဳးထိမွန္ခဲ့သည့္အတြက္ ေစတီေတာ္ လုံးပတ္တြင္ ၂ေပခန္႔ ၿပိဳက်ၿပီး အပ္ေၾကာင္းထ ကြဲအက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ဟာရီေတာင္ေစတီတြင္  ေအာက္တိုဘာလ၂ရက္ေန႔ က မိုးႀကိဳးထိမွန္ခဲ့သည့္အတြက္ ေစတီေတာ္ လုံးပတ္တြင္ ၂ေပခန္႔ ၿပိဳက်ၿပီး အပ္ေၾကာင္းထ ကြဲအက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ဟာရီေတာင္ေစတီတြင္  ေအာက္တိုဘာလ၂ရက္ေန႔ က မိုးႀကိဳးထိမွန္ခဲ့သည့္အတြက္ ေစတီေတာ္ လုံးပတ္တြင္ ၂ေပခန္႔ ၿပိဳက်ၿပီး အပ္ေၾကာင္းထ ကြဲအက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here