ေသြးစြန္းပညာေရးအားမေပး အဆုံးထိေတာ္လွန္ေပး ေျပာက္က်ားသပိတ္ ရန္ကုန္မွာျပဳလုပ္

114

ရန္ကုန္လူငယ္ေတြစုေပါင္းၿပီး “ေသြးစြန္းပညာေရးအားမေပး အဆုံးထိေတာ္လွန္ေပး”လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ေျပာက္က်ား

သပိတ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲေလာက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီကျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းမ်ားကို မတက္ၾကဖို႔တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္တဲ့ စာတန္းေတြကိုင္ေဆာင္ၿပီး “ေက်ာင္းဝေရာက္ရင္ေျပာင္းဝေရာက္မယ္” လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here