ေသလွ်င္ေသပါေစ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္ေလွ်ာႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္

132

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပ၍ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ စစ္တပ္ဘက္မွ အရာရွိႀကီး ၂ ဦးက ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ၎ေသလွ်င္ ေသပါေစစစ္တပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္ေလွ်ာခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေကာင္စီက မတရားအမႈဆင္ စစ္ေဆးေနေသာ ပုဒ္ မ ၅၀၅ ခ ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတဦးဝင္းျမင့္တို႔ ကို တရား စြဲဆိုမႈအတြက္ သက္ေသထြက္ဆိုစဥ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကအထက္ပါအတိုင္း တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီး ၂ ဦးက သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကိုက်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပ၍ ႏုတ္ထြန္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ေသာ္ လည္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္က

၎က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္၍ မႏုတ္ထြက္ႏိုင္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေနာက္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီး ၂ ဦးက မႏုတ္ထြက္လွ်င္၎ကို ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္ဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာအခါသမၼတဦးဝင္းျမင့္က ၎ေသလွ်င္ေသပါေစ စစ္တပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္ေလွ်ာခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆိုသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။သမၼတဦးဝင္းျမင့္ တရား႐ုံးမွာ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁ ရက္မနက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာ နံနက္ေစာေစာ အဆင္ျမင့္တပ္မေတာ္ အရာရွိႏွစ္ဦးသည္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ အခန္းထဲ ဝင္လာၿပီးက်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔ ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ပါတယ္။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပ၍ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ စစ္တပ္ဘက္မွ အရာရွိႀကီး ၂ ဦးက ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ၎ေသလွ်င္ ေသပါေစစစ္တပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္ေလွ်ာခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆိုသည္။ေနျပည္ေတာ္တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေကာင္စီက မတရားအမႈဆင္ စစ္ေဆးေနေသာ ပုဒ္ မ ၅၀၅ ခ ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတဦးဝင္းျမင့္တို႔ ကို တရား စြဲဆိုမႈအတြက္ သက္ေသထြက္ဆိုစဥ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကအထက္ပါအတိုင္း တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here