ေရွ႕တန္းထြက္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့ မ်ိဴးဆက္သစ္သူရဲေကာင္း PDF လူငယ္ေလးမ်ား

155

ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မူေတြက ရလာမဲ့အႀကိဳးေက်းဇူးေတြကို သူတို႔ေတြဘဲ ခံစားဖို႔မဟုတ္ဘူး
သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းအတြက္သူတို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးေတြအတြက္သူတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေလးေတြ အတြက္ ဘဲျဖစ္တယ္။

ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မူေတြက ရလာမဲ့အႀကိဳးေက်းဇူးေတြကို သူတို႔ေတြဘဲ ခံစားဖို႔မဟုတ္ဘူး
သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းအတြက္သူတို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးေတြအတြက္သူတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေလးေတြ အတြက္ ဘဲျဖစ္တယ္။

ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မူေတြက ရလာမဲ့အႀကိဳးေက်းဇူးေတြကို သူတို႔ေတြဘဲ ခံစားဖို႔မဟုတ္ဘူး
သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းအတြက္သူတို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးေတြအတြက္သူတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေလးေတြ အတြက္ ဘဲျဖစ္တယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here