ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာမယ့္ ကို႐ိုနာကပ္ေရာဂါ နိမိတ္ကို မိန႔္ၾကားလိုက္တဲ့ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ႀကိဳတင္မိန႔္ၾကားခ်က္ နိမိတ္မ်ား

192

ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာမယ့္ ကို႐ိုနာကပ္ေရာဂါ နိမိတ္ကို မိန႔္ၾကားလိုက္တဲ့ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရား ၁ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါႀကီးဟာ လူသားေပါင္း သန္း (၁၀၀) ေက်ာ္ကူးစက္ခံရမယ္။

၂၂၀၂၀ နဲ႔ ၂၁ ခုႏွစ္ ေတြဟာ တစ္ကမာၻလုံးအတြက္ အဆိုးဆုံးႏွစ္ေတြျဖစ္တယ္ စီးပြားပ်က္ကပ္ေတြလည္းျဖစ္မယ္ဘုရားတရားၿမဲၾကပါ အဆိုးေတြလာမယ္ ၂၀၂၂ မွ အေကာင္းဘက္ျပန္ေရာက္မယ္။

၃ ဘဂၤလားေဒရွ႕္ ႏိူင္ငံဟာတစ္ႏိူင္ငံလုံးနီးပါး ကူးစက္မႈ႕အမ်ားဆုံးနဲ႔ေသဆုံးမႈ႕အမ်ားဆုံးျဖစ္ ကာအေလာင္းမ်ားေတာင္လိုပုံၿပီး ကမာၻမွာ အဆိုးဆုံးခံစားရတဲ့ႏိူင္ငံျဖစ္မယ္ ၄ ကပ္ေရာဂါအနည္းဆုံးခံစားရမယ့္ႏိူင္ငံက ဘူတန္ ႏိူင္ငံျဖစ္မယ္။

၅ ကပ္ေရာဂါဟာ တ႐ုတ္ႏိူင္ငံကစျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ တ႐ုတ္ႏိူင္ငံမွာအႀကီးအက်ယ္ျပန္ျဖစ္ပြားကာ အဆုံးသတ္သြားမယ္၆ ျမန္မာျပည္မွာ ေတာ့ ဘုရား တရား ၿမဲတဲ့ေဒသနဲ႔ ေကာင္းမႈ႕မ်ားတဲ့ေဒသေတြဟာ ကပ္ေရာဂါမွကင္းေဝးမယ္ကပ္ေရာဂါေတြေရွာင္ကြင္းၿပီးမက်ေရာက္ႏိူင္ေတာ့ဘူး ၇ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ေဒသမွာ အေကာင္းဆုံးကာကြယ္ေဆးက ဘုရား တရား သံဃာကိုေန႔တိုင္းရွိခိုး႐ြတ္ဆိုေနျခင္းပဲအဲလိုေန႔တိုင္းလုပ္ေနရင္ ဘုရား တရား သံဃာ ရဲ႕ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေတြကသင့္အေပၚကိုလြမ္းၿခဳံထားလို႔ကပ္ေရာဂါမက်ေရာက္ႏိူင္ေတာ့ဘူးေၾကာက္စိတ္ေတြလည္း ေျပေပ်ာက္ေစတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here