ေဖေဖာ္ဝါရီ၁ရက္ေန႔က ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသမွ်ကို တရားခြင္မွာ ရဲရင့္စြာ ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ခ် ေျပာၾကားလာခဲ့တဲ့ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္

136

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပ ႏုတ္ထြက္ရန္ စစ္အရာရိွႀကီး ၂ဦးက ေျပာဆိုၿပီး မႏုတ္ထြက္လ်ွင္ အႏၲရာယ္ရိွသည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့၊ သမၼတက ေသလ်ွင္ေသပါေစဟုဆိုကာ စစ္တပ္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္ေလ်ွာခဲ့။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပ၍ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ စစ္တပ္ဘက္မွ အရာရိွႀကီး ၂ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ေန့ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ၄ေသလ်ွင္ ေသပါေစစစ္တပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္ေလ်ွာခဲ့ေၾကာင္း ယေန့ တရားရံုးတြင္ ထြက္ဆိုသည္။ေနျပည္ေတာ္ တရားရံုးတြင္ စစ္ေကာင္စီက မတရားအမႈဆင္ စစ္ေဆးေနေသာ ပုဒ္မ ၅၀၅ခ ျဖင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတဦးဝင္းျမင့္တို႔ ကို တရား စြဲဆိုမႈအတြက္ သက္ေသထြက္ဆိုစဉ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က အထက္ပါအတိုင္း တရားရံုးတြင္ ထြက္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here