ေနျပည္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္ခံပြဲ က်င္းပ

129

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ကြင္းအတြင္းတြင္ အင္အား ၁၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ကြင္းအတြင္းတြင္ အင္အား ၁၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ကြင္းအတြင္းတြင္ အင္အား ၁၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here