ယေန႔ မနက္ တိုက္ပြဲမွ သိမ္းဆည္း ရမိေသာလက္နက္ခဲယမ္း အခ်ိဳ႕

March 11, 2021

KIA တပ္မဟာ ( ၉) ,တပ္ရင္း ( ၂၆) မွ

ရဲေဘာ္တို႔သည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္,

ဆယ္စင္း နား အေျခစိုက္ထားေသာ

စစ္အာဏာသိမ္း တပ္မ ( ၃၃) ေအာက္ ရွိ

ခမရ ( ၁၁၉) တို႔ စခန္းအား နံနက္ 3:00AM တြင္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ကာ လက္နက္ခဲယမ္း အမ်ားအျ

ပား ကို သိမ္းယူ ၿပီးေနာက္ 5:00AM

ခန္႔တြင္ ျပန္လည္၍ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾက ပါသည္။

ထိုစခန္းသိမ္း တိုက္ပြဲ တြင္ ခမရ (၁၁၉) တို႔ဘက္ မွ အနည္းငယ္ သာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ သြားကာ အရာရွိ ေတြ အပါအဝင္ ၂၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး သြားသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ရန္သူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသဆုံး သြားပါက သူတို႔၏ အေလာင္းပုံကို လိုင္းေပၚ၌
မတင္သင့္ ဟူေသာ ေပၚလစီ အရေသနတ္,ဗုံးမ်ား ,က်ည္ဆံမ်ား ႏွင့္ ဝတ္စုံ ပုံ #အခ်ိဳ႕ကိုသာ ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္

စစ္သား တစ္ဦး အတြက္ သူ၏ လက္နက္သည္ သူ၏ အသက္ပင္ျဖစ္သည္
Kachin Liberation Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here