ေဒၚသက္သက္ခိုင္ ရံုးထိုင္သည့္ေန႔မွာပဲ ဝန္ထမ္းမ်ားရာထူးမွႏႈတ္ထြက္

431

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ (PPP) ဥကၠဌ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန႔္အပ္လိုက္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔ ည (၈)နာရီ သတင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ေၾကညာခ်က္အၿပီးတြင္ ျပည္သူလူထုၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူးမွႏူတ္ထြက္ေၾကာင္း Civil Disobedience Campaign တြင္ ပါဝင္ၿပီး ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ေဒၚသက္သက္ခိုင္ဟာဆိုရင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ (PPP) ဥကၠဌအျဖစ္ မရမ္းကုန္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အခုအခါမွာေတာ့ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ထမ္းေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here