ေဒသခံေတြရဲ႕စပါးခင္းေတြကို KNLA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ကူညီရိတ္သိမ္း

63

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမက ေဒသခံေတြရဲ႕ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက စပါးကူညီရိတ္သိမ္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

KNLA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေတြသာမက လယ္ထြန္ခ်ိန္၊ စပါးစိုက္ခ်ိန္၊ ေတာင္ယာလုပ္ခ်ိန္

နဲ႔ ေျမပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ခုလို ဝင္ေရာက္ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေလ့ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here