အၾကမ္းဖက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ ကခ်င္ေျမမွထြက္သြားရန္ ေမာင္းထုတ္ဆႏၵျပ

149

မင္းေအာင္လႈိင္ ကခ်င္ေျမက အခုထြက္သြား၊ ကခ်င္ျပည္ကို လာဖားတာမရွက္ဘူးလား။ ” စတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ ဒီေန႔ ဆႏၵျပ။

အၾကမ္းဖက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ဟာ မေန႔ကတည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။အၾကမ္းဖက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ ကခ်င္ေျမမွထြက္သြားရန္ ေမာင္းထုတ္ဆႏၵျပ ခဲ့ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here