အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာစစ္ေဘးေရွာင္တစ္ဦး ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံး

114

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ကေန အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းၿမိဳ႕မွာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွာေနထိုင္တဲ့ ဦးခင္းဇမ္ကိမ္း (၃၆ႏွစ္)ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္က မိမိကိုယ္ကိုႀကိဳးဆြဲခ်သတ္ေသသြားတယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ကေန အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းၿမိဳ႕မွာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွာေနထိုင္တဲ့ ဦးခင္းဇမ္ကိမ္း (၃၆ႏွစ္)ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္က မိမိကိုယ္ကိုႀကိဳးဆြဲခ်သတ္ေသသြားတယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ကေန အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းၿမိဳ႕မွာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွာေနထိုင္တဲ့ ဦးခင္းဇမ္ကိမ္း (၃၆ႏွစ္)ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္က မိမိကိုယ္ကိုႀကိဳးဆြဲခ်သတ္ေသသြားတယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here