အာဏာသိမ္း စစ္တပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာဘီထူးေျပာ

114

ေအာက္တိုဘာ ၉၊ ၂၀၂၁အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ မရွိေၾကာင္း ကရင္နီတပ္မေတာ္ (KA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာဘီထူး က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

KNPP/KA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျခခံ အပတ္စဥ္ ၇၁ စစ္သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ကရင္နီတပ္မေတာ္ KA ႏွင့္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ (KNDF) တပ္မ်ားကို မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here