“အာဏာသိမ္းအစိုးရ”လို႔မေခၚရန္ အာဏာသိမ္းအစိုးရ ေျပာ

314

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တရားဝင္ထူေထာင္ထားတဲ့အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အာဏာသိမ္းယူထားတဲ့အဖြဲ႕က သူတို႔ကို “အာဏာသိမ္းအစိုးရ”လို႔မေခၚဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here