အာဏာသိမ္းတဲ့ေန႔မွာ ေနျပည္ေတာ္ကေန တက္စီဒ႐ိုင္ဘာ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာျပလာတဲ့ ေဒါက္တာဆာဆာ

270

ေဒါက္တာဆာဆာက ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးတည္းက NLD အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ရာထူးႀကီးတစ္ခု လက္ခံဖို႔ ရွိတယ္တဲ့။

အာဏာသိမ္းတဲ့ေန႔မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္နဲ႔ အတူ ရွိေနၿပီး တက္စီဒ႐ိုင္ဘာ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေဘးလြတ္ရာေရာက္ဖို႔ ၃ရက္၃ညလုံးလုံး ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္တဲ့။

(ေအာက္က tweet video မွာ သူကိုယ္တိုင္ေျပာတာပါ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here