အာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္ ၅ ရပ္အတိုင္း အတတ္ႏိုင္ဆုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္

130

အာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္ ၅ ရပ္အတိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြာမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီက ထပ္မံ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္ ၅ ရပ္အတိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြာမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီက ထပ္မံ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္ ၅ ရပ္အတိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြာမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီက ထပ္မံ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here