အာဆီယံမွာ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ေစာလ်င္စြာရတဲ့ (၃) ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာ ဘာေၾကာင့္ ပါသလဲ

409

အာဆီယံမွာ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ေစာလ်င္စြာရတဲ့ (၃) ႏိုင္ငံရွိပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံက လူဦးေရနည္းၿပီး ႏိုင္ငံခ်မ္းသာလို႔ အေမရိကန္မွာ Pfizer ကုမၸဏီက ပုဂၢလိကကို ေရာင္းခ်တဲ့ႏႈန္းအတိုင္း Pfizer ထံကေန ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ေဈးႀကီးႀကီးဝယ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြကို ထိုး‌ေပးႏိုင္တာပါ။

ဒုတိယေျမာက္ ကာကြယ္ေဆးရတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားကေတာ့ တ႐ုတ္ Sinovac ရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးကို ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ အစမ္းသပ္ခံၿပီးမွ စမ္းသပ္ေၾကးအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ဆီကို ေတာင္းဆိုလို႔ တ႐ုတ္က ေပးတဲ့အတြက္ ထိုးႏွံခြင့္ရတာပါ။

ဒါဆို အာဆီယံမွာ တတိယေျမာက္ အေစာဆုံး ကာကြယ္ေဆးရတဲ့ ျမန္မာက အင္ဒိုနီးရွားလို ႏိုင္ငံသားေတြလည္း အစမ္းသပ္မခံရ၊ စကၤာပူလို ေငြလည္းသုံးစရာမလိုဘဲ ဘာလို႔ ေစာလ်င္စြာ ထိုးႏွံခြင့္ရတယ္ ထင္ပါသလဲ။ ျမန္မာထက္ခ်မ္းသာတဲ့ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ မေလးရွားတို႔ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ ေစာလ်င္စြာရရွိတယ္ ထင္ပါသလဲ။

အေၾကာင္းရင္းက တခုတည္းရွိပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလို႔ပါ။ သူ႔ရဲ႕ သံတမန္ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈနဲ႔ စိတ္ရင္းေစတနာ‌ေမတၱာ ႀကီးမားမႈတို႔ေၾကာင့္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ဂုဏ္ရွိစြာ ထိုးႏွံခြင့္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here