အဆိုေတာ္ရင္ဂိုမွ သားျဖစ္သူ ဟန္ထူးလြင္အား အေမြျပတ္စြန႔္လႊတ္

148

အဆိုေတာ္ရင္ဂိုမွ သားျဖစ္သူ ဟန္ထူးလြင္အား အေမြျပတ္စြန႔္လႊတ္ အႏုပညာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၂၁အဆိုေတာ္ ရင္ဂိုမွ သားျဖစ္သူ ဟန္ထူးလြင္အား အေမြျပတ္ စြန႔္လႊတ္ လိုက္ေၾကာင္းႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွာ ထည့္သြင္း ေၾကာ္ျငာ လိုက္ပါတယ္ ယင္းေၾကာ္ျငာစာ တြင္ သားျဖစ္သူ အဆိုေတာ္ ဟန္ထူးလြင္ ခ က်ားေပါက္သည္။

မိ ဘ၏ ဆိုဆုံးမမႈ အားနား မေထာင္ဘဲ ၎သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနအိမ္မွ ထြက္ခြာ သြားသျဖင့္သားအျဖစ္မွ အေမြျပတ္ စြန႔္လႊတ္ လိုက္ၿပီး ၎ နဲ႔ပတ္ သက္ေသာ ကိစၥအဝဝအား တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းအဆိုေတာ္ ရင္ဂိုက တရား လႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန႔ ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုေတာ္ ဟန္ထူးလြင္က မိဘျဖစ္သူနဲ႔ ေမာင္ႏွမမ်ား အေပၚ ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္း နဲ႔သူ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ ေၾကာင့္ အခုလို အေမြျပတ္ စြန႔္လႊတ္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔အခ်ိဳ႕ေသာ ပရိသတ္ေတြက ‌သုံးသပ္ ေျပာဆိုေန ၾကတာလည္း။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here