အစိုးရခ်မ္းသာရန္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ဟု အၾကမ္းဖက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

143

အစိုးရခ်မ္းသာဖို႔မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ ခ်မ္းသာဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ အာဏာသိမ္း အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္က “တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြေတြကို ျပည္သူလူထုအတြက္ အသုံးျပဳဖို႔လုပ္အပ္တယ္၊ မိမိတို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရ မဟုတ္ေပမဲ့ ပကာသနကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ တိုင္းျပည္အတြက္ လက္ေတြ႕အက်ိဳးရွိၿပီး ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးျပဳမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာ အစိုးရခ်မ္းသာရန္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ အခြန္ဝင္ေငြေတြ က်ဆင္းခဲ့ရသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ဝင္ေငြက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနနဲ႔ အသုံးစရိတ္ေတြ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာ စိစစ္သုံးစြဲၾကဖို႔၊ ပစၥည္းဝယ္ယူရာမွာ ျပည္တြင္းက်ပ္ေငြနဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို က်ပ္ေငြနဲ႔သာ ဝယ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြသုံးစြဲမႈကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္က ေျပာပါတယ္။တင္ဒါလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္သင့္ရာ မလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔နဲ႔ သတ္မွတ္ စည္းမ်ဥ္းေတြအတိုင္းသာ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔၊ ျပည္ပေခ်းေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရင္း၊ အတိုး ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈေတြကို တာဝန္သိႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ မပ်က္မကြက္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ဖို႔လည္း တိုက္တြန္းေျပာသြားပါတယ္။ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာအသုံးစရိတ္ကို အခု (၆) လ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွာ အေရးေပၚရန္ပုံေငြက်ပ္ ၅၆ ဘီလီယံအျပင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ဆိုင္ရာ အထူးရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ကိုလည္း က်ပ္ ဘီလီယံ ၁၀၀ လ်ာထား သုံးစြဲသြားႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ ထားေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ အထိ (၆) လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏အရအသုံး ခန႔္မွန္းေျခ ေငြစာရင္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳတာျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အပါအဝင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တစ္စုံလုံးဘတ္ဂ်က္အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာ့ စစ္ေကာင္စီက ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရွိဘဲ ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္က တိုင္းျပည္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလို ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ပမာဏနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာျပည္သူေတြကို ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစၿပီး ဧၿပီလ (၁) ရက္မွ မတ္လ (၃၁) ရက္အထိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ကူးေျပာင္းခ်ိန္အျဖစ္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္အထိ (၆) လတာကာလ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္မနက္က က်င္းပတဲ့ ေနာက္ထပ္အစည္းအေဝးတခုျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမွာလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဆက္လက္က်ဆင္းေနတယ္လို႔ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္က ဝန္ခံေျပာသြားပါတယ္။“မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရမည္ဆိုပါက ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္၊ မတ္လတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ တတိယ (၃) လပတ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၆) လပတ္ အထိ စီးပြားေရးအေျခအေန ဆက္လက္က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္ကို သုံးသပ္ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း” စစ္ေခါင္းေဆာင္က ေျပာပါတယ္။တိုင္းျပည္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံ (LDC) အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြ ဆက္လက္ျပည့္မီေရး ကိုလည္း စီမံကိန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကဖို႔လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္က ေျပာသြားပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here