အင္းသူအင္းသားမ်ား ကုန္းေပၚေျပာင္းေနဖို႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

282

အင္းေလးကန္၏ အ႐ြယ္အစားမွာ ယခင္ကထက္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ေရဖုံးလႊမ္းဧရိယာေပၚတြင္ လူဦးေရပမာဏတိုးျမႇင့္မႈ မရွိေစေရး ကုန္းေပၚတြင္တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာသည္။

ေအာက္တို ဘာလ ၂ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအးသာယာစက္မႈဇုန္သို႔ သြားေရာက္စဥ္ ၎၏ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းေလးကန္၏ အ႐ြယ္အစားသည္ ေရွးယခင္ကရွိခဲ့သည္ထက္ ေရဖုံးလႊမ္းမႈပမာ ဏ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို သတိျပဳရန္လိုေၾကာင္း ေရဖုံးလႊမ္းဧရိယာေပၚတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရပမာ ဏ ထပ္မံတိုးျမႇင့္မႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ေရေပၚမွတဆင့္ ေရစပ္ ေရစပ္မွတဆင့္ကုန္းေပၚသို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း ကြၽန္းေမွ်ာလုပ္ကိုင္မႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုေၾကာင္း အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ကေလာၿမိဳ႕တပ္နယ္ခန္း မ ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာ၌ တပ္မေတာ္တြင္ အေျခခံ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး သည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းေၾကာင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရၿပီး လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို လိုက္နာ၍ ေစာင့္ထိန္းသင့္သည္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေခါင္း ေဆာင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကိုယ္ကို ထိန္း သိမ္းသကဲ့သို႔ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းကာ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေအာက္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို မိမိေျဖရွင္း၍ ရသည့္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရး စဥ္းစား ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီး စစ္စည္းကမ္းေကာင္းမြန္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေကာင္းမြန္မည္ဆိုပါက စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ခိုင္ၿမဲလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္က ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူ ကာ ကြယ္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မရဘဲ ခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္တည္ေရး ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူတရပ္လုံး၏ ဆႏၵျဖစ္သည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရး အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္ႀကီး ေအးသာယာ ကေလာ စသည့္အနီးတဝိုက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လွည့္လည္ကာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎အစဥ္အစိုက္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ရထားႏွင့္ ေျမေအာက္ရထားေဖာက္လုပ္ရန္ အေၾကာင္းကိုမူ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္ကို မေတြ႕ရေတာ့ေပ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here