သံျဖဴဇရပ္ေဒသခံ သူေဌးႀကီးတစ္ဦးက ၎ပိုင္ေျမဧက၈၀ကို ေျမကြက္ ၉၀၀ ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္၍ ေျမယာမဲ့ ျပည္သူမ်ား အတြက္ေပးလႉ

424

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ေဒသခံ သူေဌးႀကီးတစ္ဦးမွ၎ပိုင္ ေရာ္ဘာၿခံ ေျမဧဏ ၈၀ မြာ ေျမ ကြက္ ၉၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္၍ ေဒသတြင္း ေျမ ယာမဲ့ ျပည္သူေတြကို ေပးအပ္ လႉဒါန္းရန္ ေလွ်ာ က္လႊာမ်ား လက္ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။

” မေန႔ကနဲ႔ ဒီေန႔ ႏွစ္ရက္ကို ေလွ်ာက္လႊာ ေတြကို လက္ခံၿပီး ခ္လံ (၉၀၀) ေပးလိုက္ပါၿပီး၊ ခ်လံရတဲ့ လူေတြက ေျမကြက္ေတြ ရၿပီးေပါ့၊ ဘယ္ေျမ ကြက္ရမလဲ ဆိုတာကေတာ့ မဲႏႈိက္ပါမယ္။ လာေလွ်ာက္တဲ့ လူတိုင္းကို ေပးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္

တစ္အိမ္ေထာင္ကို ေျမတစ္ကြက္ ႏႈန္းပဲေပါ့၊ ဆ ရာတို႔ အဓိကစီစစ္ တာက အိမ္ေထာင္စု စာရင္း တစ္ခုထဲကေန ၂ ေယာက္ ၃ ေယာက္ လာေလွ်ာ က္တာမ်ိဳးကိုပဲ စီစစ္ၿပီး ပယ္ပါတယ္ ၊ က်န္တာေတြ အားလုံးက ရၾကပါတယ္” ဟု ေျမယာေပး

ေဝေရးမွာ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးေနသူ ေဒါက္ တာ တင့္ေအာင္စိုးက ေျပာပါသည္။ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ေဒသခံ သူေဌးႀကီး ဦးေခြး -( ေဒၚယိမ္း) တို႔မြ သံျဖဴ ဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ စခန္းႀကီး ေက်း႐ြာ သံျဖဴဇရပ္- ဘုရားသုံးဆူ ၾသား ကားလမ္းမေဘးရွိ ပုံစံ၇ က်ထားၿပီးသား ၎တို႔၏ ေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ အလ္ား ၃၅ ေပ အနံ ၇၀ ေပ ရွိသည့္ အိမ္ၿခံကြက္ (၉၀၀) ေက်ာ္ကို ေဖာ္ထုတ္၍ လိုအပ္ သူ မ်ားကို ေပးေဝလႉဒါန္း ခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။ အဆို ပါ ေျမယာဧက ၈၀ တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္

ေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ဘုရားေစတီ တစ္ဆူကိုလည္း တည္ထားလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္ ။ ေျမယာေပးေဝရာမွာ စည္ကမ္းခ်က္ အေနနဲ႔ ေျမကြက္ရရွိ သူမ်ားသည္ ဆယ္ႏွစ္ ေနထိုင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္ ေနထိုင္ၿပီးမွ ေျမ

ပိုင္ဆိုင္မႈ စာခ်ဳပ္ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆ ယ္ႏွစ္မျပည့္မီ လက္လႊဲ ေရာင္းခ်ျခင္း ေနထိုင္မႈမရွိျခင္း စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိပါက ျပန္လည္ၿပီး သိမ္း ဆည္းကာ လိုအပ္သူေတြထံ ထပ္မံ ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရပါသည္။ ထပ္မံ၍ ယင္းသူေဌးႀကီး

ကပင္ တာပသြန္ ေက်း႐ြာရွိ ေျမဧဏ ၁၆၀ ႏွင့္ ဘုရားသုံးဆူ လမ္းဝရွိ ေျမဧဏ ၇ ဧဏ ကိုလည္း လႉဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ source ; VOT သတင္းေအဂ်င္စ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here