သူ႔ဖခင္ကို လာဖမ္းခ်ိန္း ေဖေဖ ေဖေဖနဲ႔ ေျပးေခၚတဲ့ ကေလးရဲ႕ ေျခေထာက္ကို ခ်ိန္ပစ္ခံရတဲ့ အျဖစ္

203

လယ္ေဝး သူရဲေကာင္း ငါ့ကို ဖမ္းသတဲ့လား ဟား ဟား ဟား အနားကပ္ရဲ ကပ္ၾကည့္ရွိတာနဲ႔ ခုခံမယ္စစ္ေခြးႏွစ္ေလာင္း က်မွဆီးခုံက်ည္ထိ အဖမ္းခံခဲ့ရ ဘိုင္းကနဲ လဲမက်ေအာင္ ဟန္ေဆာင္က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဓားကို ဆုတ္ဟန္လုပ္ၿပီး မတြန႔္ဆုတ္ေပမဲ့ ေဖေဖ ေဖေဖ ဆိုတဲ့

ကေလးရဲ႕ ေခ့ၚသံနဲ႔အတူ သူ႔ဆီ မင္းမူေျပးအလာ စစ္ေခြးက ကေလး ေျခတဖက္ကိုပစ္ခ်ထည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ကမာၻျခားေတာ့မည့္သတိတရားေတြ ေဝဝါး သား ဆိုတဲ့ေတာ္လဲသံပဲ့တင္ထပ္ ငါ့သားနား ကပ္ရဲတဲ့ေကာင္ ကပ္စမ္းဆိုေပမဲ့လည္း ဘိုင္းကနဲလဲက်သူ႔ကိုယ္သူ သတိမလစ္ရေအာင္ ဟန္မေဆာင္ မထိမ္းမတ္ႏိုင္ေတာ့မွ စစ္ေခြးေတြက

႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီး ေခ့ၚေဆာင္သြားတယ္ ေသတယ္ရွင္တယ္ သတင္းမရေပမဲ့သူသားေလးကေတာ့ ေျချပတ္ဒုကၡိတဘဝနဲ႔ အနာဂတ္မွာ သက္ေသခံပစၥည္းပမာသူရဲေကာင္းႀကီး သိခ်င္မွသိရွာလိမ့္မယ္ ကိုယ့္လူေရ စိတ္ခ်ေဟ ကေလးနဲ႔ မိသားစုကိုယ္လူ႔တို႔နယ္က ျပဳစုဦးၫြတ္ေစဖို႔ က်ဳပ္တို႔တာဝန္ထားလိုက္ပါ သူရဲေကာင္းႀကီးေရ။

လယ္ေဝး သူရဲေကာင္း ငါ့ကို ဖမ္းသတဲ့လား ဟား ဟား ဟား အနားကပ္ရဲ ကပ္ၾကည့္ရွိတာနဲ႔ ခုခံမယ္စစ္ေခြးႏွစ္ေလာင္း က်မွဆီးခုံက်ည္ထိ အဖမ္းခံခဲ့ရ ဘိုင္းကနဲ လဲမက်ေအာင္ ဟန္ေဆာင္က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဓားကို ဆုတ္ဟန္လုပ္ၿပီး မတြန႔္ဆုတ္ေပမဲ့ ေဖေဖ ေဖေဖ ဆိုတဲ့ကေလးရဲ႕ ေခ့ၚသံနဲ႔အတူ သူ႔ဆီ မင္းမူေျပးအလာ စစ္ေခြးက ကေလး ေျခတဖက္ကိုပစ္ခ်ထည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ကမာၻျခားေတာ့မည့္သတိတရားေတြ ေဝဝါး သား ဆိုတဲ့ေတာ္လဲသံပဲ့တင္ထပ္ ငါ့သားနား ကပ္ရဲတဲ့ေကာင္ ကပ္စမ္းဆိုေပမဲ့လည္း ဘိုင္းကနဲလဲက်သူ႔ကိုယ္သူ သတိမလစ္ရေအာင္ ဟန္မေဆာင္ မထိမ္းမတ္ႏိုင္ေတာ့မွ စစ္ေခြးေတြက႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီး ေခ့ၚေဆာင္သြားတယ္ ေသတယ္ရွင္တယ္ သတင္းမရေပမဲ့သူသားေလးကေတာ့ ေျချပတ္ဒုကၡိတဘဝနဲ႔ အနာဂတ္မွာ သက္ေသခံပစၥည္းပမာသူရဲေကာင္းႀကီး သိခ်င္မွသိရွာလိမ့္မယ္ ကိုယ့္လူေရ စိတ္ခ်ေဟ ကေလးနဲ႔ မိသားစုကိုယ္လူ႔တို႔နယ္က ျပဳစုဦးၫြတ္ေစဖို႔ က်ဳပ္တို႔တာဝန္ထားလိုက္ပါ သူရဲေကာင္းႀကီးေရ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here