သူေပါ့ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံမွာတက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးအံ့ေက်ာ္

94

သူေပါ့ ၈ ၈ ၈ ၈ အေရးေတာ္ပုံမွာတက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထမင္းအိုးကို အာဏာရွင္ေတြက႐ိုက္ခြဲခဲ့ၾကတယ္။ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ခြင့္ပိတ္ခံခဲ့ရတယ္။

ဝမ္းေရးအတြက္ ၂၇ လမ္း ထီ႐ုံးနားမွာမုန္႔လုပ္ေရာင္းခဲ့ရတယ္။ သူ႔ဆိုင္ေလးမွာေရးထားတဲ့စာေလးကိုခုထိမွတ္မိေနပါတယ္ ( ယေန႔ေရာင္းရေငြသည္ နက္ျဖန္အတြက္အရင္း)

ကြမ္းကိုႏွစ္သက္စြာစားေပမယ့္ အရက္လုံးဝမေသာက္တဲ့ လူၾကမ္းမင္းသားႀကီးလို႔သိထားခဲ့ရေသာ ဦးအံ့ေက်ာ္ ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here