သူတို႔အဖြဲ႕ကိုျပည္သူေတြလႉဒါန္းထားတဲ့ သိန္း ၅၀ကို GZ လူငယ္ PDF အဖြဲ႕အတြက္ ျပန္လည္လႉဒါန္းေပးလိုက္တဲ့ ဟား ၅ ေကာင္ အဖြဲ႕သားမ်ား

270

သူတို႔အဖြဲ႕ကိုျပည္သူေတြလႉဒါန္းထားတဲ့ သိန္း(၅၀)ကို GZ လူငယ္ PDF အဖြဲ႕အတြက္ ျပန္လည္လႉဒါန္းေပးလိုက္တဲ့ ဟား ၅ ေကာင္ အဖြဲ႕သားမ်ားသူတို႔အဖြဲ႕ကိုျပည္သူေတြလႉဒါန္းထားတဲ့ သိန္း(၅၀)ကို GZ လူငယ္

PDF အဖြဲ႕အတြက္ ျပန္လည္လႉဒါန္းေပးလိုက္တဲ့ ဟား ၅ ေကာင္ အဖြဲ႕သားမ်ားဟားငါးေကာင္ လူႊင္ေတာ္အဖြဲ႕ကေတာ့ လက္ရွိမွာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကေန ေတာ္လွန္ေရးအေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားပါဝင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အႏုပညာရွင္ေတြျဖစ္ၾကေပမယ့္ အေျခအေနအ ရ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနသလို ျမတ္ႏိုးရတဲ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြနဲ႔လည္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေတာ္လွန္ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။က်ရာတာဝန္ထမ္းရင္း ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေနၾကတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြထဲမွာ အပါအဝင္ျဖစ္လာတု႔ဟားငါးေကာင္ကေတာ့ သူတို႔ကိုလႉထားတဲ့ အလႈေငြေတြကိုမ်ိဳးဆက္သစ္ GZ လူငယ္ PDF ေတြအတြက္ ျပန္လည္လႉဒါန္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here