သူငယ္ခ်င္း အရာအားလုံးအတြက္ အားတင္းထားပါေနာ္….ငါတို႔တစ္ေတြ အရင္လိုျပန္ဆုံခ်င္ေသးတယ္ဟာ

375

သူငယ္ခ်င္း ငါတို႔ကနင့္ကို RIPဆိုၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်င္တာမဟုတ္ဘူး ။ ငါတို႔လုပ္ဘူးခု႔တဲ့ ကုသိုလ္နဲ႔ နင္အျမန္ဆုံးသက္သာဖို႔ ေမ်ာ္လင့္ေနပါတယ္…။

သူငယ္ခ်င္း အရာအားလုံးအတြက္ အားတင္းထားပါေနာ္….ငါတို႔တစ္ေတြ အရင္လိုျပန္ဆုံခ်င္ေသးတယ္ဟာ….။ဒုတိယ မိသားစုျဖစ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေရ…..။

ေသမင္းတံခါးဝက ျပန္လာေပးပါေနာ္….။ ငါတို႔တစ္ေတြနင့္ကို အားလုံးေမ်ာ္ေနတယ္ အားတင္းထားပါေနာ္….။

ငါတို႔ေတြ အားလုံးအတြက္ အသက္ဆက္ရွင္ေပးပါေနာ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here