သိမ္းထားတဲ့ အာဏာကို ခ်က္ခ်င္းစြန႔္လႊတ္ဖို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အေမရိကန္သမၼတႀကီး ေျပာၿပီ

339

သိမ္းထားတဲ့ အာဏာကို ခ်က္ခ်င္းစြန႔္လႊတ္ဖို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အေမရိကန္သမၼတႀကီး ေျပာၿပီ

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အင္အားကိုအသုံးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ဆႏၵကိုပယ္ဖ်က္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္

အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံထားတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ မလုပ္ေဆာင္သင့္ဘူးဆိုတာ သံသယရွိဖို႔မလိုပါဘူး။ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ သူတို႔သိမ္းယူထားတဲ့အာဏာကိုခ်က္ခ်င္းစြန႔္လြတ္ရပါမယ္၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ဦးေဆာင္စည္း႐ုံးသူေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးရပါမယ္၊

ဆက္သြယ္ေရးကန႔္သတ္ခ်က္အကုန္လုံးကို ျပန္ၿပီး႐ုပ္သိမ္းေပးရပါမယ္၊ လူထုအေပၚအၾကမ္းဖက္ျခင္းကေနေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။ဒီသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းက ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျပန္လည္အသက္သြင္းေရးကိုအားေပးကူညီဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။

သည့္အတြက္တာဝန္ရွိသူေတြကိုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ အေရးယူပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြလုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။”Maung Maung Onezawgyiသိမ္းထားတဲ့ အာဏာကို ခ်က္ခ်င္းစြန႔္လႊတ္ဖို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အေမရိကန္သမၼတႀကီး ေျပာၿပီဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အင္အားကိုအသုံးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ဆႏၵကိုပယ္ဖ်က္ဖို႔

ဒါမွမဟုတ္အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံထားတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ မလုပ္ေဆာင္သင့္ဘူးဆိုတာ သံသယရွိဖို႔မလိုပါဘူး။ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ သူတို႔သိမ္းယူထားတဲ့အာဏာကိုခ်က္ခ်င္းစြန႔္လြတ္ရပါမယ္၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ဦးေဆာင္စည္း႐ုံးသူေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးရပါမယ္၊

ဆက္သြယ္ေရးကန႔္သတ္ခ်က္အကုန္လုံးကို ျပန္ၿပီး႐ုပ္သိမ္းေပးရပါမယ္၊ လူထုအေပၚအၾကမ္းဖက္ျခင္းကေနေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။ဒီသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းက ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျပန္လည္အသက္သြင္းေရးကိုအားေပးကူညီဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။

သည့္အတြက္တာဝန္ရွိသူေတြကိုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ အေရးယူပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြလုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။”

Maung Maung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here