သမီးလက္ကိုဆြဲၿပီး သပိတ္ကိုလာတဲ့ အေမ

1120

သမီးလက္ကိုဆြဲၿပီး သပိတ္ကိုလာတဲ့ အေမ

သမီးကေတာ့ gear စုံနဲ႔၊ အေမက mask ပဲ ပါတယ္

Barricade ေတြဘက္ကို လွမ္းၾကည့္တဲ့ မ်က္လုံးေတြမွာ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ ၂ ေယာက္လုံး

ဒီလို ေၾကာက္စိတ္မ်ိဳးစုံကို မ်ိဳးဆက္ေပါင္းစုံက တြန္းလွန္ၿပီး လမ္းထြက္ေနလို႔ ငါတို႔ေတြ ႏိုင္မွ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here