သတၱိရွိရင္ ေသနတ္ခ်င္းယွဥ္မယ္ ဆိုၿပီး PDF ေတြကို စိန္ေခၚလိုက္တဲ့ ဘူးလက္လွေဆြ

166

မေန႔က ဘူးလတ္လွေဆြ၏ ေနအိမ္အား ေနျပည္ေတာ္ PDF မ်ားမွ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈ႕အေပၚ ဘူးလတ္လွေဆြအား BBC မွဖုန္းဆက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္ဘာမွမေျပာခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်ာေနျပည္ေတာ္လို အထင္ကရေနရာေတြမွာPDF ေတြကစိတ္ႀကိဳက္ ဗုံးခြဲခ်င္သလို ခြဲေန ပစ္ခတ္ ခ်င္သလိုပစ္ခတ္ေနမွေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္က ပ်က္ေနၿပီလို႔ပဲ ေျပာရေတာ့မွာေပါ့။

ကိုယ့္အသက္အႏၵရာယ္ က အခုဆို လက္တစ္ကမ္းျဖစ္သြားၿပီ၊ အာဏာသိမ္း နစကဘာမွတိုင္းျပည္ကိုမအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူးေနျပည္ေတာ္လို အဓိကေနရာမွာေတာင္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ မထိန္းႏိုင္ရင္ နစကအေနနဲ႔ N L D အစိုးရကိုအသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၿပီး အာဏာသာျပန္အပ္လိုက္ေတာ့လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ေတာ့တယ္။ကြၽန္ေတာ့အိမ္ကို ဗုံးၿခဲၾသားတဲ့ PDF ေတြကို ကြၽန္ေတာ္အသိေပးခ်င္တာက PDF ေတြ သတ္ခ်င္ေနတာက ကြၽန္ေတာ့္ကိုပါဗုံးၿခဲတယ္ဆိုတာ မဆိုင္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုဝင္ေတြကိုပါထိခိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈ႕အေပၚ လုံးဝလက္ခံလို႔မရပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္ေျပာဖူးထားၿပီးသားပါ PDF ေတြသတၱိရွိတယ္ဆိုရင္ ေသနတ္နဲ႔လာၿပီး စိန္ေခၚပစ္ၾကတာေပါ့ေကာင္းဗြိဳင္ေတြလို ေသနတ္ခ်င္းယွဥ္ပစ္ခ်င္တယ္ဟု ဘူးလတ္လွေဆြက စိန္ေခၚသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here