ရွာမွ ရွားတဲ့ သူလို သာသနာ့ အာဇာနည္ အမ်ိဳးသမီး

222

ဓမၼာစရိယဆိုတာ ေတာ္႐ုံ ရဟန္းမ်ားေတာင္ လြယ္ကူစြာနဲ႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရတဲ့ စာေမးပြဲတစ္ခုပါ ဒီစာေမးပြဲကို လူဝတ္ေၾကာင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္သည္ဆိုေတာ့ စိတ္ထဲက မခ်ီးက်ဴးပဲ မေနႏိုင္ဘူး။

ရဟန္းေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ စာပုေလြကို ရင္မွာပိုက္ႏိုင္တဲ့ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ပညာပါရမီဉာဏ္ထူးက လက္ဖ်ားခါေလာက္ပါ၏ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ မေအးေအးတင့္ ျဖစ္ပါသည္။သာသနဓဇဓမၼာစရိ ယ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရ မေအးေအးတင့္ကို စံျပ အာဇာနည္ အမ်ိဳးသမီးဟုမိမိရင္ထဲမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါသည္။

ဓမၼာစရိယဆိုတာ ေတာ္႐ုံ ရဟန္းမ်ားေတာင္ လြယ္ကူစြာနဲ႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရတဲ့ စာေမးပြဲတစ္ခုပါ ဒီစာေမးပြဲကို လူဝတ္ေၾကာင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္သည္ဆိုေတာ့ စိတ္ထဲက မခ်ီးက်ဴးပဲ မေနႏိုင္ဘူး။ရဟန္းေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ စာပုေလြကို ရင္မွာပိုက္ႏိုင္တဲ့ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ပညာပါရမီဉာဏ္ထူးက လက္ဖ်ားခါေလာက္ပါ၏ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ မေအးေအးတင့္ ျဖစ္ပါသည္။သာသနဓဇဓမၼာစရိ ယ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရ မေအးေအးတင့္ကို စံျပ အာဇာနည္ အမ်ိဳးသမီးဟုမိမိရင္ထဲမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here