ရံုးခ်ိန္းမွာ တရားသူႀကီးကို ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာလိုက္တဲ့ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္

784

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ႐ုံးခ်ိန္းမွာ ဘာေျပာခဲ့လဲ

သမၼတကို လိုင္းေပၚက ႐ုံးထုတ္ရာမွာ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က သူဟာတရားဝင္သမၼတျဖစ္လို႔ ၂၀၀၈ ေျခဥအရ တရား႐ုံးက အမႈစစ္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း တရား႐ုံးကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ဒါ့ေၾကာင့္ ေရွ႕ေနမလိုေၾကာင္း သူ႔ကို လႊတ္ေတာ္ကသာ တရားဝင္ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့လို႔ တရားသူႀကီးက အမႈကို အထက္ကို ဆက္တင္ျပဖို႔ ရက္ခ်ိန္းလိုက္ပါတယ္။

တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားထဲက ဒီမိုအစိုးရခန္႔ခဲ့တဲ့ တရားသူႀကီးမ်ားကိုလဲ မအလက သူတက္အၿပီးမွာ ျဖဳတ္ခဲ့ပါတယ္။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ဆက္စစ္ခိုင္းမွာပါ။ သမၼတကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျပာလိုက္ပါၿပီ။ ဒီအမႈကို ျပည္သူေတြ နားေထာင္ႏိုင္ရင္ ေကာင္းပါမယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here