ရန္ကုန္ကို လာမည္ဆိုတဲ့ လက္ရွိပုံေလးေတြခ်ျပၿပီး ေႂကြးေၾကာ္သံေပးလိုက္တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း

220

သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းေမာ္ကြန္းေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အမွန္တရားဘက္က ရဲရဲဝံ့ဝံ့တစ္သားတည္း ပါဝင္ၿပီးလူထုလႈပ္ရွား မႈေတြမွာအားတက္သေရာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ထိုေၾကာင့္ ပုဒ္ မ ၅၀၅ ကျဖင့္မတရားအမႈဖြင့္ထာျခင္း ခံရတာေၾကာင့္

ေဘးကင္း ရာကိုေရွာင္ တိမ္းေနရပါတယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းေမာ္ကြန္းက ဇနီးျဖစ္သူသားျဖစ္ သူႏွစ္ေယာက္နဲ႔ လႊတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ဒီကေန႔မွာ မင္းေမာ္ကြန္းက လက္ရွိပုံေလးနဲ႔ ရန္ကုန္ကိုေျပးလာခ်င္ၿပီး ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို ခ်ျပလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းေမာ္ကြန္းေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔

အတူ အမွန္တရားဘက္က ရဲရဲဝံ့ဝံ့တစ္သားတည္း ပါဝင္ၿပီးလူထုလႈပ္ရွား မႈေတြမွာအားတက္သေရာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ထိုေၾကာင့္ ပုဒ္ မ ၅၀၅ ကျဖင့္မတရားအမႈဖြင့္ထာျခင္း ခံရတာေၾကာင့္ေဘးကင္း ရာကိုေရွာင္ တိမ္းေနရပါတယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းေမာ္ကြန္းက ဇနီးျဖစ္သူ

သားျဖစ္ သူႏွစ္ေယာက္နဲ႔ လႊတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ဒီကေန႔မွာ မင္းေမာ္ကြန္းက လက္ရွိပုံေလးနဲ႔ ရန္ကုန္ကိုေျပးလာခ်င္ၿပီး ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို ခ်ျပလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here