မႏၲေလးလူငယ္မ်ားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း၏ ဆိုင္ကယ္ဟြန္းသပိတ္

96

စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁ မႏၲေလးလူငယ္မ်ားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဆိုင္ကယ္ဟြန္းသပိတ္ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အလိုမရွိေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁မႏၲေလးလူငယ္မ်ားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဆိုင္ကယ္ဟြန္းသပိတ္ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အလိုမရွိေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here