မႏၲေလးက ၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလး operation ေအာင္ျမင္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္လြတ္ေျမာက္

299

သတင္းေကာင္း!!!

Mandalay က ေခါင္းကိုက်ည္ထိတဲ့ ၅ႏွစ္ ကေလး ရဲ႕ဦးေလးနဲ႔ contact ရပါတယ္။

” က်ေနာ္တို႔ ဆုေတာင္းျပည့္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား!!

ကေလး အသက္အႏၲရာယ္ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

operation ေအာင္ျမင္ၿပီး

အေျခအေနေကာင္းပါတယ္ “လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေပ်ာ္လိုက္တာ ကေလးေရ!!!

အသက္ရွင္ေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here