မိုး႐ြာေနလို႔ ထီးသြားဝယ္မည္ဟုဆိုတာ အသက္၈ႏွစ္အ႐ြယ္ႏွင့္ ၇ လအ႐ြယ္သားႏွစ္ဦးကို လမ္းေဘးတြင္ ထားခဲ့ၿပီး ရက္စက္စြာစြန႔္ပစ္ခဲ့သည့္ မိခင္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရသည့္ ကေလး

202

မိမိ၏ဝမ္းျဖင့္လြယ္ကာ ေမြးထားရေသာ သားသမီးမ်ားကိုပင္ ရက္စက္စြာစြန႔္ပစ္ရက္ေသာမိခင္တစ္ဦးကို ေဖာ္ျပေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အသက္၈ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလး၏ ေျပာျပခ်က္အရမိခင္ဟာ မိုး႐ြာေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ထီးသြားဝယ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးကိုေခၚၿပီးလမ္းေဘး၌ ေစာင့္ေနရန္ ေျပာဆိုကာ ထြက္သြားခဲ့သည္ဟု သိရပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူဟာ တစ္ေနကုန္ျပန္မလာေတာ့ဘဲ စြန႔္ပစ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ကေလးတို႔ဟာ သြားစရာေနရာမရွိေတာ့ဘဲ ဝမ္းနည္းစြယျဖင့္ ငိုေနခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ကေလးတို႔၏အျဖစ္ကို ပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ားက ရိပ္မိေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းေျပာဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ကေလးငယ္တို႔ဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ႀကီးထဲမွာ ဒုကၡေရာက္ေနရသည့္အျဖစ္ကိုတာဝန္ရွိသူမ်ားက တစ္ခုခုစီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ဟု သိရပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here