မအလတပ္ေတြ စခန္းပါစြန္႔ေျပးရတဲ့ KIA တို႔ရဲ႕ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ

536

KIA တို့ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ ထပ္မံ ဆင္ႏြဲ

March 12, 2021

KIA တပ္မဟာ ( ၉) , တပ္ရင္း ( ၄၄) မွ

KIA စစ္သည္တို့ သည္ ကားမိုင္း ႏွင့္ မိုးေကာင္း ၾကား နမ့္ဟိုင္ ေက်းရြာ အေပၚ ဘက္ ရွိ Microwave ေတာင္ေပၚ ၌

တပ္ထိုင္ထားေသာ တပ္မ ( ၃၃) ေအာက္,

ခမရ ( ၁၂) စခန္းအား နံနက္ 4:00AM ၌

ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ခမရ ( ၁၂) မွ သူ မ်ား အက် အဆုံး မ်ားစြာ ျဖင့္ သူတို့ တပ္စခန္း အား

စြန္႔ပစ္ခဲ့ကာ နမ္ရွမ္ေက်းရြာ အစြန္ပိုင္း သို​့

ထြက္ေျပးသြား ေၾကာင့္ ျပည္သူ တို့ အား

ထိခိုက္ မည္ကို စိုးရိမ္ေသာ KIA တို့ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ပါ

စစ္အုပ္စု ဘက္ မွ အက်အဆုံး မ်ားၿပီး

စခန္းကို လက္လြတ္ ရေသာ အေျခအေန ေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနား ဘက္ မွ ပုဇင္း ၂ ေကာင္ျဖင့္ 7:00 AM တြင္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လာေသာေၾကာင့္ KIA စစ္သည္ တို့ မွလိုအပ္သည့္ ခဲယမ္း လက္နက္ မ်ား အားသိမ္းယူ ၿပီး ခမရ ( ၁၂) အေျခစိုက္ တပ္စခန္း မွ ျပန္လည္၍ထြက္ခြာ သြားခဲ့ၾက ေၾကာင္းသတင္းၾကား သိရ ပါသည္။

Kachin Liberation Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here