မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား လာေရာက္ဖူးေျမာ္လိုသူမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား

207

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား လာေရာက္ဖူးေျမာ္လိုသူမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား

ေဆာင္ရန္နံနက္ 7 နာရီတိတိ ဆရာေတာ္ႀကီး ဆြမ္းခံႂကြပါမည္ မိမိဆြမ္း ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဆက္ကပ္လိုပါက ေစာေစာလာပါေက်ာင္းတံခါး နံနက္ ၅နာရီႏွင့္ ၆နာရီၾကား ဖြင့္ေပးပါသည္ မိုး႐ြာလွ်င္ ၆နာရီ ေနာက္ပိုင္းမိုး႐ြာႏိုင္သျဖင့္ အဝတ္အစား အပိုတစ္စုံ ယူေဆာင္လာခဲ့ရန္အဝတ္စားလဲရန္ အမ်ိဳးသားေရခ်ိဳးၿခံ အမ်ိဳးသမီး ေရခ်ိဳးၿခံမ်ားရွိပါသည္။

ေတာရေက်ာင္းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ျပန္စြန္႔သည့္ မုန္႔မ်ားျဖင့္ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံသည့္အစီအစဥ္ရွိသလို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စားစရာမ်ား ယူေဆာင္လာပါက ကိုးခန္းဇရပ္ ေတာင္ရေက်ာင္းေရွ႕တြင္ရွိေ႐ႊဗိမာန္ ေျမနီလမ္းအဝင္ မုန္႔ဆိုင္တန္း အနီးတြင္ရွိ တို႔တြင္ စားသုံးႏိုင္ပါသည္။

ေရွာင္ရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ကင္မရာမ်ား ဖုန္းမ်ားျဖင့္႐ိုက္ျခင္းကို ေရွာင္ရန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ဆရာေတာ္ႀကီး ဆြမ္းခံစဥ္ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း ထီးေဆာင္းထားျခင္း ဦးထုပ္မခြၽတ္ျခင္းစသည့္ အဂါဝရလုပ္ရပ္မ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္
ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ စိတ္ၿငိမ္ျခင္း ေအးခ်မ္းျခင္းကို အထူးႏွစ္သက္၍စကားက်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ေဉယ်ဓမ္ေတာရတြင္ သာသနာေတာ္ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ မအပ္စပ္သည့္ အနာမာသအကပၸိယဝတၱဳမ်ား ေငြေၾကးမ်ား လုံးဝ လုံးဝ လက္မခံပါကားဆရာမ်ား ကားဟြန္းတီးျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ကားလမ္းေပၚ ပိတ္မရပ္ရန္ကားကြင္းအတြင္ စနစ္တက် ပါကင္ထိုးရန္ အခ်င္းခင္း ႐ိုင္းပင္းကူညီက်ရန္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းေန တပည့္သာဝကႀကီးမ်ား၏ စီမံမႉမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာၾကရန္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here