ဘုန္းႀကီးကို ႐ိုေသစြာဦးၫြတ္ခဲ့တဲ့အျပဳအမူေၾကာင့္ အြန္လိုင္းေလာကမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ခ်စ္စရာ ဆင္ငယ္ေလး

98

ထိုင္းႏိုင္ငံ phra kru Aod ရွိ ခ်စ္စရာေကာင္းမူနဲ႔ ဘူမူဆက္ဆံေရးကို လူမ်ားစြာက ႏွစ္သက္ခဲ့ပါတယ္။phra kru Aod ရွိ မိခင္ဆင္နဲ႔ ဆင္ကေလး ကို သြားၾကည့္ခဲ့တဲ့ ဘုန္းႀကီးတပါးကို ႐ုတ္တရက္ ဆင္ငယ္ေလးက ဦးၫြတ္ခဲ့တဲ့အျဖစ္က္ို ေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။

အသိညဏ္ရွိတဲ့ ဒီဆင္ငယ္ေလးဇရဲ႕ သတင္းေၾကာင့္ Chao plai Bua Ban ရဲ႕ Elephant thailand page မွာ ေက်ာ္ၾကားသည္ အထိျဖန္႔ခ်ိရန္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါတယ္။

အြန္လိုင္းေလာကမွာ ေရးပန္းစားတဲ့ ကလစ္တခုျဖစ္လာသည္အထိ သံဃာေတာ္မ်ားကို ႐ိုေသေလးစား မူကဲ့သို႔ ျပဳမူခဲ့ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here