ဖိုးခ်စ္​၏ ဖခင္ ဆိုင္းပညာရွင္ႀကီး ဦးစိန္ဝင္းေသာင္း ကြယ္လြန္

110

ဖိုးခ်စ္​၏ ဖခင္ ဆိုင္းပညာရွင္ႀကီး ဦးစိန္ဝင္းေသာင္း ကြယ္လြန္ ၿမိဳ႕ေ႐ႊမန္းသားဖိုးခ်စ္​၏ ဖခင္ ဆိုင္းပညာရွင္ႀကီး ဦးစိန္ဝင္းေသာင္း

စက္တင္ဘာ၂၄ရက္ေန႔ တြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္အတြက္ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူဝမ္းနည္းရပါသည္။

ဖိုးခ်စ္​၏ ဖခင္ ဆိုင္းပညာရွင္ႀကီး ဦးစိန္ဝင္းေသာင္း ကြယ္လြန္ ၿမိဳ႕ေ႐ႊမန္းသားဖိုးခ်စ္​၏ ဖခင္ ဆိုင္းပညာရွင္ႀကီး ဦးစိန္ဝင္းေသာင္း

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here