ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ပိုင္တံခြန္ ႏွင့္ ရဲတိုက္တို႔၏ လက္ရွိ က်န္းမာေရးအေျခအေန‌ ကိုေျပာျပလာတဲ့ ေရွ႕ေန႔ႀကီးတစ္ဦး

274

သ႐ုပ္ေဆာ င္ပိုင္တံခြန္နဲ႔ရဲ တိုက္တို႔ ကေတာ္လွန္ေျရး ကီးမွာၿပ ည္သူေတြနဲ႔အတူ အမွန္တ ရားဘက္ကတ စ္သားတ ည္းမားမားမ တ္မတ္ ရပ္တည္ေ ပးခဲ့ပါတယ္။

လမ္းထြက္ကာ လူထုလႈပ္ ရွားမႈေတြမွယရဲ ရဲဝံ့ဝံ့အား တက္ေသ ရာပါဝင္ခဲ့တာေ ၾကာင့္ပုဒ္ မ၅၀၅ကျဖင့္ မတ ရားအမႈဖြင့္ထားျ ခင္းခံရၿပီး ညီအစ္ကိုႏွစ္ေ ယာက္လုံမတ ရားအဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံလို က္ရပါတယ္၊ယေန႔ ထက္ထိၿပ န္လည္လႊတ္ေျ မာက္ လာျခင္းမရွိေ သးပါ ဘူးေနာ္။

မတရားအ ဖမ္းခံလိုက္ရ တာေၾကာင့္မိသားစု မ်ားနဲ႔ပရိ တ္သတ္မ်ား ကစိုးရိမ္ပူပန္ေ နၾကပါတ ယ္၊အခုတစ္ခါ မွာဆိုရင္ လဲေရွ႕ေန႔ႀကီး တစ္ဦး ကသ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္တံခြန္ ႏွင့္ရဲတိုက္တို႔ ၏လက္ရွိက်န္းမာေ ရးအေျခေအ န‌ကိုအခုလိုေျပာျ ကားလာခဲ့ပါတ ယ္ေနာ္။

ပိုင္တံခြန္ တို႔ရဲတိုက္တို႔နဲ ့ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အက်ဥ္းေထာ င္တာဝန္ခံေတြနဲ႔အဆ က္မျပတ္ေျမး မန္းခ်က္အရက် န္းမာေရးေ ကာင္းမြန္တ ယ္လို႔သိထား တယ္။ထိ န္းသိမ္းခံထား ရတဲ့သူေ တြကလည္းသူ တို႔မိသားစုဝင္ေတြ နဲ႔စာအဆ က္အသြယ္ရၿပီးက် န္းက်န္းမာ ရွိေနတယ္လို ့ေျပာၾကတယ္။

လတ္တေလာ အေနနဲ႔ကူးစက္ မႈေတြမရွိဘူး လို႔သိရတယ္ဆိုၿပီးေ ရးသားေဖာ္ျ ပထားပါတယ္၊ စာဖတ္ပရိတ္ သတ္ႀကီးမ်ားအတြ က္ျပန္လည္ကူးယူ ၿပီးမၽွေဝတ င္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတ ယ္ေနာ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here